Desaťročia: Diego Roda so svojou rodinou podniká už od 90-tycho rokov. Stýále sa venoval chovu dobytka a poľnohospodárstvu.
Zdieľať fotku

16/21 Desaťročia: Diego Roda so svojou rodinou podniká už od 90-tycho rokov. Stýále sa venoval chovu dobytka a poľnohospodárstvu. Foto: RUDOLF FELSOCI