Obvinený Dušan P. prichádza na vynesenie rozsudku senátu Špeciálneho súdu (ŠS) v kauze kyselinári, kde bol odsúdený na 14 rokov, 3. máj, Bratislava.  foto: SITA/Peter Hudec    Upozoròujeme odberate¾ov, že zverejnenie tvárí osôb, ktoré nie sú právoplatne odsúdené, v súvislosti s údajným porušením zákona, može by posudzované ako porušenie ich osobnej integrity so všetkými dôsledkami. Zverejnenie takejto fotografie bez maskovania tvári zobrazených osôb je na vlasntej zodpovednosti odberate¾a.
Zdieľať fotku

8/22 Obvinený Dušan P. prichádza na vynesenie rozsudku senátu Špeciálneho súdu (ŠS) v kauze kyselinári, kde bol odsúdený na 14 rokov, 3. máj, Bratislava. foto: SITA/Peter Hudec Upozoròujeme odberate¾ov, že zverejnenie tvárí osôb, ktoré nie sú právoplatne odsúdené, v súvislosti s údajným porušením zákona, može by posudzované ako porušenie ich osobnej integrity so všetkými dôsledkami. Zverejnenie takejto fotografie bez maskovania tvári zobrazených osôb je na vlasntej zodpovednosti odberate¾a. Foto: Peter Hudec