1/5 Funkciu náčelníka Generálneho štábu OS SR oficiálne prevzal Daniel Zmeko Foto: TASR

2/5 Prezident SR Andrej Kiska (vpravo) a Daniel Zmeko (vľavo) Foto: Martin Baumann

3/5 Generálmajor Daniel Zmeko (50) Foto: Archív

4/5 Prezident SR Andrej Kiska (vpravo) vymenoval Daniela Zmeka (vľavo) za náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a povýšil štyroch generálov do vyššej hodnosti (Ján Balciar, Daniel Zmeko, Vladimír Šimko, Josef Pokorný) a vymenoval jedného nového generála ozbrojených síl (Juraj Štefanka) 26. apríla 2018 v Bratislave. Foto: Marko Erd

5/5 Končí: Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Milan Maxim (vľavo) a jeho maďarský náprotivok Tibor Benkő (vpravo) sa rozprávajú počas spoločného maďarsko-slovenského vojenského cvičenia. Foto: Archív