ZMLUVA S FNM: Potvrdzuje, že Filipovičovej poskytol Fond bývanie na sídlisku Dlhé dDiely.
Zdieľať fotku

4/5 ZMLUVA S FNM: Potvrdzuje, že Filipovičovej poskytol Fond bývanie na sídlisku Dlhé dDiely. Foto: Archív