Prezidentovi sa nepozdáva zákona o štátnych cenách.
Zdieľať fotku

1/1 Prezidentovi sa nepozdáva zákona o štátnych cenách. Foto: Diana Èernáková