1/21 Z Procházku sa stal už trojnásobný otec, o syna sa vzorne stará. Foto: Martin Domok

2/21 31.7. 2018 15:30 h. Šamorín: Tesne po pôrode sa môže Procházkova nová partnerka pýšiť skvelou postavou. Foto: Matej Jankovič

3/21 31.7. 2018 15:30 h. Šamorín: Tesne po pôrode sa môže Procházkova nová partnerka pýšiť skvelou postavou. Foto: Matej Jankovič

4/21 31.7. 2018 15:30 h. Šamorín: Tesne po pôrode sa môže Procházkova nová partnerka pýšiť skvelou postavou. Foto: Matej Jankovič

5/21 Bývalý šéf politickej strany pôsobí sviežim dojmom. Foto: Matej Jankovič

6/21 Katarína bola Radoslavovou manželkou 12 rokov. Foto: tasr

7/21 31.7. 2018 16:09 h. Šamorín: Z Procházku sa stal už trojnásobný otec, o syna sa vzorne stará. Foto: Matej Jankovič

8/21 V tomto dome žije expolitik s novou partnerkou a so synom. Foto: archív

9/21 Z Procházku sa stal už trojnásobný otec, o syna sa vzorne stará. Foto: Martin Domok

10/21 V tomto dome žije expolitik s novou partnerkou a so synom. Foto: Martin Domok

11/21 Karmen vymenila „hovorcovanie“ za materstvo. Foto: archív

12/21 Karmen vymenila „hovorcovanie“ za materstvo. Foto: archív

13/21 Karmen vymenila „hovorcovanie“ za materstvo. Foto: archív

14/21 Karmen vymenila „hovorcovanie“ za materstvo. Foto: archív

15/21 Katarína bola Radoslavovou manželkou 12 rokov. Foto: tasr

16/21 Radoslav Procházka s novou ženou po svojom boku. Foto: vbj

17/21 Radoslav Procházka s novou ženou po svojom boku. Foto: vbj

18/21 Katarína Procházková Foto: JURAJ ROSCAK

19/21 Katarína Procházková Foto: JURAJ ROSCAK

20/21 31.7. 2018 15:30 h. Šamorín: Tesne po pôrode sa môže Procházkova nová partnerka pýšiť skvelou postavou. Foto: Matej Jankovič

21/21 31.7. 2018 16:09 h. Šamorín: Z Procházku sa stal už trojnásobný otec, o syna sa vzorne stará. Foto: Matej Jankovič