Milan istý čas robil nočného strážnika.

3/30 Milan istý čas robil nočného strážnika. Foto: Emil Vaško