28/30 Milan istý čas robil nočného strážnika. Foto: EMIL VAŠKO

29/30 Syn Pavol zaspomínal, ako mu odviedli otca. Foto: EMIL VAŠKO

30/30 Alexander Dubček v kruhu svojej rodiny. Foto: Vladim?r Benko