Jeden z organizátorov otvorenia cyklotrasy.
Zdieľať fotku

4/9 Jeden z organizátorov otvorenia cyklotrasy. Foto: Janos Gaal