PODOBÁ SA JUPITERU WASP-76b patrí do kategórie ultrahorúcich plynných obrov. Sú to svety podobné Jupiteru a Saturnu, ale obiehajú okolo materskej hviezdy ešte „tesnejšie“ ako Merkúr.
Zdieľať fotku

70/81 PODOBÁ SA JUPITERU WASP-76b patrí do kategórie ultrahorúcich plynných obrov. Sú to svety podobné Jupiteru a Saturnu, ale obiehajú okolo materskej hviezdy ešte „tesnejšie“ ako Merkúr. Foto: NASA