John George Haigh  sa do dejín zapísal ako jeden z najchladnokrvnejších vrahov. Svoje obete rozpúšťal v kyseline.
Zdieľať fotku

12/12 John George Haigh sa do dejín zapísal ako jeden z najchladnokrvnejších vrahov. Svoje obete rozpúšťal v kyseline. Foto: pinterest