1/50 Mária a jej manžel Adrián sa stanú rodičmi. Foto: Emil Vaško