2/59 Lenka Filipová hosťom v Show Jána Krausa. Foto: Prima FTV