.... ťarchu problémov už viac nosiť nedokázala.
Zdieľať fotku

9/54 .... ťarchu problémov už viac nosiť nedokázala. Foto: SND