Pišta Vandal sa prezentuje ako silne veriaci človek.
Zdieľať fotku

9/54 Pišta Vandal sa prezentuje ako silne veriaci človek. Foto: Matej Kalina