Pišta Vandal sa prezentuje ako silne veriaci človek.
Zdieľať fotku

54/54 Pišta Vandal sa prezentuje ako silne veriaci človek. Foto: Matej Kalina