4/54 Pišta Vandal sa prezentuje ako silne veriaci človek. Foto: David Duducz