Zhypnotizovaní súťažiaci budú počúvať pokyny odborníka. Jeden skončí s hlavou v torte.
Zdieľať fotku

61/62 Zhypnotizovaní súťažiaci budú počúvať pokyny odborníka. Jeden skončí s hlavou v torte. Foto: tv markíza