50/68 Twiinsky sa na Farme ukázali tak, ako ich príroda stvorila. Foto: archív