24/68 Twiinsky sa stali terčom pre farmárov. Foto: tv markíza