Nina: Karina Qayumová (12), Luky: Oliver Oswald (17), Dorota: Zuzka
Kraváriková (17).
Zdieľať fotku

9/12 Nina: Karina Qayumová (12), Luky: Oliver Oswald (17), Dorota: Zuzka Kraváriková (17). Foto: Peter Zakovic