Pštros naprázdno cvakal zobákom.
Zdieľať fotku

2/57 Pštros naprázdno cvakal zobákom. Foto: tv markíza