15/15 Moderátorka Iveta Malachovská. Foto: EMIL VAŠKO