24/29 Podľa moderátora, problémom bolo to, že pracuje v komerčnom médiu. Foto: tv joj