1/26 Rok 2016: Herec bol odkázaný na pomoc najbližších. Foto: Vlado Benko jr.