Zatekajúca strecha a podmáčané steny, aj tak to vyzerá v súčasnosti v niektorých triedach Základnej školy v Bátovciach.
Zdieľať fotku

4/5 Zatekajúca strecha a podmáčané steny, aj tak to vyzerá v súčasnosti v niektorých triedach Základnej školy v Bátovciach. Foto: juh