Brífing Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na tému vývoj prevratnej umelej pľúcnej ventilácie PMLV navrhnutej skupinou lekárov a vedcov pre výskum pokročilých metód umelej pľúcnej ventilácie na Lekárskej fakulte UPJŠ v spolupráci s vývojármi z Chirany-Medical a.s. Stará Turá, ktorá posúva hranice možností pľúcnej ventilácie u kriticky chorých pacientov.
Zdieľať fotku

119/121 Brífing Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na tému vývoj prevratnej umelej pľúcnej ventilácie PMLV navrhnutej skupinou lekárov a vedcov pre výskum pokročilých metód umelej pľúcnej ventilácie na Lekárskej fakulte UPJŠ v spolupráci s vývojármi z Chirany-Medical a.s. Stará Turá, ktorá posúva hranice možností pľúcnej ventilácie u kriticky chorých pacientov. Foto: František Iván