Po ukončení služby aj zasahujúci zdravotníci využili možnosť a zašli k relikviáru blahoslavenej Anny.

4/54 Po ukončení služby aj zasahujúci zdravotníci využili možnosť a zašli k relikviáru blahoslavenej Anny. Foto: Daniela Pirschelová