Obraz, ktorého kópiu slávnostne odhalili pri sobotnom obrade v Košiciach, namaľovala ilustrátorka Zuzana Verbovská.

3/54 Obraz, ktorého kópiu slávnostne odhalili pri sobotnom obrade v Košiciach, namaľovala ilustrátorka Zuzana Verbovská. Foto: Daniela Pirschelová