Niektorým pridali pod hniezdo novú konštrukciu.
Zdieľať fotku

4/12 Niektorým pridali pod hniezdo novú konštrukciu. Foto: K. Kisková/Pienap