Beáta Baranová (37) z Fakulty humanitných a prírodných vied z Fakulty ekológie priviedla Jorika (2).
Zdieľať fotku

2/16 Beáta Baranová (37) z Fakulty humanitných a prírodných vied z Fakulty ekológie priviedla Jorika (2). Foto: Ingrid Timková