Pri prednáške na Súkromnej obchodnej akadémii, Petrovianska  v Prešove.
Zdieľať fotku

21/66 Pri prednáške na Súkromnej obchodnej akadémii, Petrovianska v Prešove. Foto: archív B.M.