V Českej televízii varila A. Mačingová v relácii obľúbenej herečky Jiřiny Bohdalovej.
Zdieľať fotku

38/38 V Českej televízii varila A. Mačingová v relácii obľúbenej herečky Jiřiny Bohdalovej. Foto: archív A. M