Zúbožené zviera sa brodí hromadou starých kostí: Náš kňaz týra psa!
Zdieľať fotku

3/3