Povinnosti majiteľov budov k údržbe chodníkov prešli na samosprávy.
Zdieľať fotku

2/2 Povinnosti majiteľov budov k údržbe chodníkov prešli na samosprávy. Foto: Pavol Konštiak