Počas augustových dní sa ulice Slovenska zaplnili letákmi a plagátmi, ktoré vyjadrovali vzdor a ukazovali prstom na okupantov aj kolaborantov.
Zdieľať fotku

5/25 Počas augustových dní sa ulice Slovenska zaplnili letákmi a plagátmi, ktoré vyjadrovali vzdor a ukazovali prstom na okupantov aj kolaborantov. Foto: Archív ÚPN