Dobová fotografia: Zobrazuje reálnu ruskú okupáciu.

2/25 Dobová fotografia: Zobrazuje reálnu ruskú okupáciu. Foto: Archív