Tekutina, ktorá z popraskaných barelov vyteká vsakuje do zeme a ohrozuje spodné vody.
Zdieľať fotku

4/15 Tekutina, ktorá z popraskaných barelov vyteká vsakuje do zeme a ohrozuje spodné vody. Foto: juh