Rekonštrukcia a reštaurovanie Maximiliánovej sochy - diel s cikajúcimi chlapcami.
Zdieľať fotku

15/15 Rekonštrukcia a reštaurovanie Maximiliánovej sochy - diel s cikajúcimi chlapcami. Foto: spv