Protest aktivistov proti Black Friday v Taliansku.
Zdieľať fotku

24/57 Protest aktivistov proti Black Friday v Taliansku. Foto: TASR