Spomienka na rekordný mráz.
Zdieľať fotku

3/16 Spomienka na rekordný mráz. Foto: Peter Mišo