Danka Košanová: Dievča zomrelo na schodoch Univerzity Komenského v Bratislave.
Zdieľať fotku

26/27 Danka Košanová: Dievča zomrelo na schodoch Univerzity Komenského v Bratislave. Foto: 28.novembra 1968 / Ladislav Barabás, vets.cz