26/27 Danka Košanová: Dievča zomrelo na schodoch Univerzity Komenského v Bratislave. Foto: 28.novembra 1968 / Ladislav Barabás, vets.cz

27/27 Okupanti domov! Takéto nápisy v ruštine sa objavili v mnohých obciach. Foto: 28.novembra 1968