Aj táto silná a výstižná fotografia je dielom Ladislava Bielika.

1/27 Aj táto silná a výstižná fotografia je dielom Ladislava Bielika. Foto: © Ladislav Bielik