4/6 Ak sa nevyliečite, choroba sa môže vrátiť.  Foto: Shutterstock