Ak príspevok nevyčerpáte, peniaze vám prepadnú. V budúcom roku budete mať nárok na rovnakú sumu.
Zdieľať fotku

5/34 Ak príspevok nevyčerpáte, peniaze vám prepadnú. V budúcom roku budete mať nárok na rovnakú sumu. Foto: shutterstock