3/5 Pri striedaní času majú mnohí ľudia problém s nespavosťou. Foto: Shutterstock