Slávovi (52) sa zdravie zlepšilo po tom, čo z klasických tabakových cigariet prešiel na elektronické, tvrdí.
Zdieľať fotku

9/9 Slávovi (52) sa zdravie zlepšilo po tom, čo z klasických tabakových cigariet prešiel na elektronické, tvrdí. Foto: PALO_BARTONEK