36/43 Starostka poslancom prikazovala, aby sa pri čítaní sľubu postavili. Foto: Facebook