30/43 Starostka poslancov viackrát vyhrešila, že nepotvrdili svoju účasť na zasadnutí. Foto: FB, Zomri