Výrobok obsahuje olovo, ktorým sa môžete otráviť.
Zdieľať fotku

2/13 Výrobok obsahuje olovo, ktorým sa môžete otráviť. Foto: ÚVZ SR